Boluminek - Parafia rz.-kat. pw. śś. Wojciecha i Katarzyny

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Boluminek - Parafia rz.-kat. pw. śś. Wojciecha i Katarzyny. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Boluminek - Parafia rz.-kat. pw. śś. Wojciecha i Katarzyny o dokumencie.

Boluminek - Parafia rz.-kat. pw. śś. Wojciecha i Katarzyny

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 12?? r. - erygowano parafię
Dotację probostwa stanowiły 4 włóki ziemi.
Ustalić przynależność dekanalną
 • 1445 r. - wzmiankowany kościół (wg strony)
 • 1588 r. - wybudowano kościół (wg strony)
 • 1647 r. - kościół został zrujnowany (wg strony)
 • 1647 r. - założono szpital dla 3-4 ubogich
 • 1667 r. - wybudowano kościół drewniany (wg strony)
 • 1747 r. - dziedzic Ostromecka i patron kościoła, ściągnąwszy wszelkie kapitały dotacyjne probostwa
ostromeckiego, zapisał je na swoim majątku w Boluminku, dając równocześnie tenże majątek ówczesnemu proboszczowi z Ostromecka i jego następcom w aktualną posesję, pragnąc tym samym połączyć na zawsze Boluminek z Ostromeckiem
 • 1755 r. - rozpoczęto budowę kościoła (wg strony)
 • 1757 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1813 r. - proboszcz Ostromecka przeniósł plebanię do Boluminka
Odbyło się to na mocy układu między Stolicą Biskupią, a dziedzicem majoratu
Odtąd kościół w Boluminku zaczęto uważać za kościół parafialny, a Ostromecka za jego filię
Wg "Zarysu..." str. 245/856 nastąpiło to w roku 1859.
 • 1909 r. - do 1910 r. powiększono kościół o transept i nowe prezbiterium z dwiema zakrystiami po bokach oraz wieżę od zachodu (wg strony)
 • 1925 r. - założono Stowarzyszenie Dziecięctwa Jezus
W 1928 r. liczyło 127 członków.
 • 1926 r. - założono Bractwo Różańcowe
W 1928 r. liczyło 180 członków.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 3058
- katolików Niemców 4
- ewangelików Niemców 514
Ogółem 3576 dusz, w tym 2046 komunikujących.
Kościół filialny Ostromecko (1813 - 01.04.1939 r.)
Patrz strona Parafii Ostromecko
Kościół filialny Dąbrowa Chełmińska 1953 - ????
Był używany do 1945 r.
 • 1948 r. - na mocy dekretu parafia przejęła kościół
 • 1953 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu... z 1953 r. str. 41) i wg kolejnych spisów do 1991 r. funkcjonował kościół filialny w Dąbrowie Chełmińskiej.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Patrz strona
Indeksy grobów: na stronie wyżej wymienionej wyszukiwarki grobów
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Ustalić
Ustalić
 • 1590 r. - pod kon. XVI w. w ramach Filii Boluminek przekazano miejscowości:
Ustalić
Ustalić
- Boliminek, Bolumin, Bolumin Nowy, Dąbrowa Chełmińska, Linja, Wałdowo Krółewskie, Gierkowo, Otowice.
natomiast filia w Ostromecku obejmowała:
- Ostromecko, Janowo, Wielka Kępa, Mała Kępa, Mozgowin, Nowydwór, Pień, Rafa, Reptowo, Strzyżawa.
Ostromecko, Nowydwór, Reptowo, Rafa, Pień, Wielka Kepa, Mozgowina, Strzyżawa Mała Kępa, Kępa Zamek, Kamieniec Bolumiński, Kamieniec Toruński.
Prawdopodobnie powyższe miejscowości należały wcześniej do filii w Ostromecku.
Dekret z dn. 31.03.1939 r. opublikowany w Orędowniku nr 4/1939.
Bolumin, Nowy Bolumin, Dąbrowa Chełmińska, Gierkowo, Linia, Janowo, Otowice, Wałdowo
Bolumin, Dąbrowa Chełmińska, Gierkowo, Janowo, Linie, Otowice, Wałdowo.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Gross Bollymin - Bolumin (Bolemino, 1216, Bolimin 1413, Bolmen 1445)
Klein Bollymin - Boluminek (pierwotnie złączona z Boluminem i zwana Bolemino, 1216, Bolimin 1413, Bolmen 1445 została wydzielona w 15?? r., odtąd jako Boleminek i Klein Bolmnik 1570, Bolyminko 1647 i Boliminko 1670)
Damerau - Dąbrowa Chełmińska
- Gierkowo
- Janowo
Neulinum - Linia
- Linie
- Mała Kępa
- Mozgowin
- Nowy Bolumin
Neuhof - Nowydwór
- Otowice
- Ostromecko (Ostromęcko)
- Pień
- Rafa
- Reptowo
Striesau - Strzyżawa
Waldau - Wałdowo (Wałdowo Królewskie)
Gr. Kämpe - Wielka Kępa

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

21.02.1916 - 1928 - Ks. Promiński Zenon Proboszcz, ur. 22.11.1873 w Złotowie, św. 01.04.1900, poprz. wikary w Chełmnie, prefekt przy gimnazjum chełmińskim, prefekt przy gimnazjum grudziądzkim, posiada tytuł profesora i radcy
1946 - 19?? - Ks. Danielewicz Jan Administrator, ur. 21.1.1914, św. 1938;
1949 - 1958 - Ks. Pokorski Bronisław Administrator, ur. 1.9.1891, św. 1926;
1958 - 1958 - Ks. Kryszyk Marian Józef Wikariusz ekspozyt w Dąbrowie Chełm.
1963 - 19?? - Ks. Mudlaff Wojciech Administrator
1963 - 1968 - Ks. Kalkowski Wacław Administrator
1972 - 1983 - Ks. Brzeski Franciszek Proboszcz
1984 - 1987 - Ks. Grzeszczuk Ryszard Proboszcz, 16.8.1942, 1966, 1984;
1990 - 2018 - Ks. Myszk Tadeusz Proboszcz
15.07.2001 - 20?? - Ks. Milewski Daniel Wikariusz, ur. 28.08.1976, św. 16.06.2001
2017 - 2018 - Ks. Fiałkowski Bartosz Tomasz Wikariusz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD ?????.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów 1763-1876 i od 1884
- ślubów 1762-186 i od 1884
- zgonów 1766-1876 i od 1884
 • 2005 r. - w dn. 24 lutego (wg strony) archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1876 r.
- ślubów od 1884 r.
- zgonów od 1900 r.

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

- szpitala dla ubogich
- Stowarzyszenia Dziecięctwa Jezus
- Bractwa Różańcowego

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość