Bierzgłowo - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Bierzgłowo - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Bierzgłowo - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP o dokumencie.

Bierzgłowo - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy: Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 12?? r. - parafię erygowano w XIII w.
Początki dziejów rzymskokatolickiej parafii bierzgłowskiej sięgają końca XIII wieku, natomiast bursztynowe krzyżyki, będące oznaką przyjętego chrztu św. datowane są na przełom XII i XIII w (wg Spisu... str 134)
 • 1319 r. - w tym roku po raz pierwszy w źródłach występuje miejscowy kościół parafialny, noszący pierwotnie wezwanie św. Wawrzyńca
(wg Spisu... str 134)
 • 1??? r. - w okresie reformacji parafia w Bierzgłowie przez pewien okres znalazła się we władaniu protestantów,
a następnie została przyłączona jako filia do Parafii Łążyn (wg Spisu... str 134)
 • 1866 r. - parafia została przyłączona jako filia do Parafii Łążyn (wg dekretu z dn. 21.04.1936 r.)
 • 1922 r. - reerygowano parafię jako Kurację (wg dekretu z dn. 21.04.1936 r.)
 • 1936 r. - w dn. 1 lipca Kurację przekształcono w parafię
Dekret z dn. 21.04.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 5/1936
Dekret biskupa chełmińskiego Wojciecha Okoniewskiego (wg Spisu... str 134)
 • 1953 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu... z 1953 r. str. 40) i wg spisu z 1958 r. i spisu z 1963 r. funkcjonuje kaplica filialna p.w. NMP w Zamku Bierzgłowskim
 • 1968 r. - w dn. 31 grudnia (wg Spisu... z 1969 r. str. 50) i w spisach z 1987 r., 1991 r. i 1993 r. występuje kaplica publiczna w Zamku Bierzgłowskim.
 • 1993 r. - w dn. 25 marca (wg Spisu...z 1993 r. str 57 i w spisach z 1999 r. i 2002 r.) występuje kaplica publiczna w Zamku Bierzgłowskim.
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1866 r. - do Parafii Łążyn przekazano miejscowości (wg dekretu z dn. 21.04.1936 r.):
Ustalić
 • 1922 r. - brak danych o zasięgu terytorialnym Kuracji (wg dekretu z dn. 21.04.1936 r.)
 • 1936 r. - w dn. 1 lipca brak danych o zasięgu terytorialnym parafii
Dekret z dn. 21.04.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 5/1936
Czarne Błoto, Lubianka, Zamek Bierzgłowski
Bierzgłowo, Czarne Błota, Łubianka, Zamek Bierzgłowski.
Bierzgłowo, Czarne Błoto, Łubianka, Zamek Bierzgłowski.
 • 2013 r. - wg strony parafii aktualnie obejmuje:
Bierzgłowo, Czarne Błoto, Łubianka, Zamek Bierzgłowski.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
- Bierzgłowo
- Czarne Błoto
- Lubianka
- Łubianka
- Zamek Bierzgłowski

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1936 - 19?? - Ks. Ziętarski Zygfryd Kuratus
1946 - 1953 - Ks. Korwin-Milewski Franciszek Administrator, proboszcz (diec. łucka), kanonik kapituły kolegiackiej ołyckiej, ur. 30.3.1878, św. 1902;
1946 - 1949 - Ks. Szelążek Adolf Piotr Rezydent, Biskup Łucki, ur. 1865, św. 1888, konsekr. 1918; dr. św. teolog., Solio Pontificio Assistens, Comes Romanus, Consultor S. Congreg. pro Ecclesia Orientali;
1946 - 1949 - Ks. Szuman Leopold Rezydent, dziekan Kapituły Łuckiej, ur. 1866, św. 1889;
1949 - 19?? - Ks. Czyżewski Florian Rezydent, prałat kapituły, ur. 16.10.1872, św. 1897;
1953 - 19?? - Ks. Moszkowski Konrad Rektor kaplicy, prałat kapituły, ur. 19.2.1881, św. 1904;
1953 - 1963 - Ks. Jełowicki Gustaw Rezydent, prałat kapituły, ur. 1.9.1880, św. 1906;
1953 - 1958 - Ks. Wojniłowicz Antoni Rezydent, szambelan papieski tajny, ur. 23.9.1868, św. 1893;
1958 - 1968 - Ks. Hinc Bronisław Administrator, proboszcz, ur. 11.8.1908, św. 1939; mian. 1958;
1958 - 1963 - Ks. Korwin-Milewski Franciszek Rektor kaplicy, kanonik honorowy, ur. 30.3.1878;
1958 - 19?? - Ks. Grabowski Michał Rezydent, prob. emer., ur. 28.9.1883, św. 1906;
1958 - 1963 - Ks. Moszkowski Konrad Rezydent, prałat kapituły, ur.1.9.1881;
1966 - 1968 - Ks. Sokołowski Marian Rektor kaplicy, prałat-kantor dawnej Kapituły Łuckiej, ur. 30.6.1897, św.4.7.1920, mian 1966;
1975 - 1983 - Ks. Bannach Wilmar Proboszcz, 3.3.1911, 1935, 1975;
1983 - 1993 - Ks. Seroczyński Czesław Proboszcz, 13.4.1932, 1957, 1983; kanonik honorowy Kap.Kol.Chełmżyńskiej;
1992 - 1993 - Ks. Piastowski Kazimierz Rektor?,kanonik grem. Kap.Kat.Toruńskiej, pełnomocnik bp tor. do przejęcia i zagosp. Zamku, dyr. Unii Apost.Kapł., 17.10.1946, 1971, 1992;
1996 - 2018 - Ks. Ponczek Rajmund Piotr Proboszcz
1998 - 1999 - Ks. Szańca Marian Rezydent, Administrator Ekonomiczny Zamku Bierxgł., 04.04.1932, 1998?, 1998
2001 - 2002 - Ks. Rutkowski Piotr Dyrektor kaplicy w Zamku Bierzgłowskim, 13.04.1967, 19.06.1993, 2001;
2002 - 2002 - Ks. Kulesza Andrzej Rezydent, konserwator dzieł sztuki, 03.03.1963, 21.05.1997, 2002;
2017 - 2018 - Ks. Marcinkowski Sławomir Wikariusz

Powołania kapłańskie i zakonne

??.??.1957 - Ks. Gulczyński Cyryl

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD ?????.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 2002 r. - w dn. 6 marca (wg Spisu... str 134) brak informacji o księgach metrykalnych.

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość