Żukowo - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Żukowo - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Żukowo - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP o dokumencie.

Żukowo - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

łac.: Parohiae Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1201 r. - kościół parafialny św. Jakuba wymieniony w bulli
 • 12?? r. - na pocz. XIII w. rozpoczęto budowę kościoła klasztornego pw. Wniebowzięcia NMP
 • 1224 r. - kościół został zburzony przez Prusaków
Rozpoczęto odbudowę.
Upadła w XVI w. po zajęciu kościoła przez luteran. Kosciół był w ich posiadaniu już w 1583 r.
 • 13?? r. - wykonano przebudowę kościoła
Przedłużono nawę i podwyższono wieżę.
Prace zakończono ok. 1375 r.
 • 1433 r. - kościół został zburzony przez Husytów
 • 15?? r. - na samym pocz. XVI w. nastąpił kolejny remont
Wzniesiono chóry dla sióstr i dodano wieży zakończenie. Wybudowano wieżyczkę pod nawą.
Żukowo było wsią zakonnic norbertanek
Istniała murowana świątynia parafialna p.w. św. Jana Chrzciciela
Proboszcz ma uposażenie z czterech łanów ziemi z racji tego, że był rektorem kościoła klasztornego. Ponadto miał meszne z wsi parafialnych
Nie było plebanii , ponieważ proboszcz był spowiednikiem sióstr i mieszkał przy klasztorze.
Istniał przytułek św. Elżbiety.
Proboszczem był ks. Leyding Jan, jednocześnie spowiednik sióstr;
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 170
Proboszczem i spowiednikiem zakonnic norbertanek był ks. Krzykowski Łukasz Jan, kanonik kruszwicki, dziekan gdański i zarządzający parafią Oksywie, w Żukowie nie rezydował. W parafii pracowali dwaj wikariusze ks. Piechowski Andrzej i ks. Becker Józef.
Na uposażenie były cztery łany ziemi. Meszne pobierano z wsi parafialnych
Dekret reformacyjny dla parafii w Żukowie, wystawiony 4 V 1782 r. i podpisany przez wizytatora i sekretarza, k. 239-239v oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 72.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 251
(oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1834 r. - kościół poklasztorny przekazano parafii
 • 1845 r. - założono szpital dla 2 kobiet
 • 1856 r. - w dn. 19 lutego założono Bractwo Trzeźwości
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1899 r. - założono Apostolstwo Modlitwy
W 1928 r. liczyło 1081 członków.
 • 1908 r. - ułozono nowy dach i pokryto wieżę blachą miedzianą
 • 1925 r. - założono Żywy Różaniec
W 1928 r. liczył 21 róż panien, 12 matek i 6 ojców.
 • 19?? - założono Trzeci Zakon św. Franciszka
W 1928 r. liczył 29 członków.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży
W 1928 r. liczyło: w Żukowie 40 członków, w Niestępowie 23, w Leźnie 20, w Dzierżążnie 47.
Dekret z dn. 15.11.1927 r. opublikowany w Orędowniku nr 11/1927 r.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
katolików Polaków - 5064
katolików Niemców - 523
Nniekatolików Niemców 440
Ogółem 6027 dusz, w tym 3640 komunikujących.
Dekret z dn. 14.12.1933 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1934 r.
Dekret z dn. 29.12.1981 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1981 r..
Dekret z dn. 06.10.1982 r. opublikowany w Orędowniku nr 9-10/1982 r.
Dekret z dn. 07.07.1999 r. opublikowany w Miesięczniku... nr 4-6/2000 r.
Kościół filialny p.w. św. Jakuba
 • 1953 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu... z 1953 r. str. 128) i wg spisu z 1958 r. funkcjonował kościół filialny p.w. św. Jakuba (wg spisu z 1958 r. i 1963 r. - dawny parafialny).
 • 1968 r. - w dn. 31 grudnia (wg Spisu... z 1969 r. str. 148) i w spisie z 1983 r. występuje kościół filialny (dawny parafialny) p.w. Jana Chrzciciela.
 • 1987 r. - w dn. 1 listopada (wg Spisu... z 1987 r. str. 119) i w spisie z 1991 r. występuje kościół filialny św. Jana Chrzciciela, Żukowo.
 • 1993 r. - wg Schematyzmu... str. 221 i w schematyzmie z 1996 r. występuje kościół filialny p.w. Św. Jana Chrzciciela - zbudowany 1604 r.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów:
Babi Dół - cmentarz ewangelicki: w zasobach PTG
Żukowo - Cmentarz Armii Czerwonej w zasobach PTG
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Ustalić
Ustalić
Lniska, Borkowo, Moilkowo, Sitno, Lezno, Lezienko, Pępowo, Glincz, Skrzeszewo, Tokary, Mniszego, Kczewpo, Przyjaźń, Niestopowo, Sulmino, Htominko, Łapino, , Mankoszyno, Wedlino.
Żukowo, Pempowo, Rębiechowo, Lezenko, Lezno, Lniska, Niestępowo, Ottominko, Rembowo, Sulmino, Przyjaźń, Otomino, Lühtefeldt, Skrzeszewo, Glincz Stary, Glincz Szlachetny z Hamer Pustkowie, Borkowo, Pikarnia, Dzierzązno, Mezowo, Sitno, Kczewo, Tokary, Czeczawa, Małkowo, Mniszewo.
Żukowo, Malkowy, Kezewo, Czeczewo i Popowo, Mniszewo, Tokary, Pepowo, Niestępowo, Pikarnia i Smolnik, Otomin i Dębniak, Dzierzążno, Przyjaźń, Lniskie Pole, Lichtenfeld, Koło, Gliniana Góra, Kuhwiese, Skrzeszewo, Mezowo, Borchardztwo, Glińcz Górny i Nowy, Borkowo król. i szlach., Lisewo, Gradolewo, Sarnówko, Rutki i Kąty, Sitno, Borowo, Babiskok i Krzywy, Dół, Lniska, Lezno i Lezienko, Rębowo i Otominko, Sulmin, Sowia Karczma i Rębiechowo.
 • 1923 r. - w dn. 5 listopada do Parafii Kartuzy - Wniebowzięcia NMP przekazano miejscowość:
Mezowa
Dokument z dn. 15.05.193 r. (błąd literowy, winno być 1923 r.) opublikowany w Orędowniku nr 6/1923.
Myszewska Dąbrowa i Myszewko
Dokument z dn. 06.10.1923 r. opublikowany w Orędowniku nr 3/1924.
 • 1924 r. - w dn. 15 września do Parafii Kartuzy - Wniebowzięcia NMP przekazano miejscowość:
Mezowa oraz niektórych mieszkańców wybudowań wsi Dzierzążno, a to: Józef Kąkol (nr księgi gruntowej 4, 21, 23), Leon Regliński (52 56), Jan Kryszewski (55), Franciszka Herbasz (22, 32), Michał Gołąbek (68, 71), Marta Kobiela (31, 50), Bernard Wiśniewski (39) i Walter Ciesielski (27).
Gospodarze wybudowań dzierżąskich Jan Sela (19), Augustyn Sylkowski (3, 11) i Jan Kobiela (7), tudzież mieszkańcy wsi Dzierzążna do gminy mechowskiej należący Józef Markowski (1), Franciszek Szymikowski (2), Józef Treder (3), Jan Matea (1, 21, 25, 36, 56, 64), Augustyn Staroszczyk (57), Józef Szafrański (21, 31) i Franciszek Serkowski (42) pozostają nadal przy parafii.
Dokument z dn. 25.06.1924 r. opublikowany w Orędowniku nr 7/1923.
Wieś Krzewa z wybudowaniami
Dokument z dn. 01.07.1924 r. opublikowany w Orędowniku nr 9/1924.
Czeczewo i wszystkie wybudowania Czeczewskie, Kłosowo, Martynek, Tokary oraz Tokarskie Pnie i Nowe Tokary.
Dekret z dn. 15.11.1927 r. opublikowany w Orędowniku nr 11/1927 r.
Lapin, Mankocin i Widlin
Dekret z dn. 22.09.1928 r. opublikowany w Orędowniku nr 9/1928 r.
Żukowo, Babidół, Borkowo i Elżbietowo, Dzierzążno, Borowo, Pikarnia, Sitno, Glincz Nowy i Stary, Łapino, Leźno i Lniska, Małkowo, Mąkocin, Myszewo i Myszewko, Niestępowo, Otomin, Potęgowo, Przyjaźń, Rębiechowo, Skrzeszewo, Keowiełąki i Piaski, Sulmino, Widlino.
Przyjaźń, Niestępowo, Łapino, Starą Piłę, Sulmino, Widlino, Mękocin.
Dekret z dn. 14.12.1933 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1934 r.
Babidół, Borkowo, Dzierżążno, Elżbietowo, Glincz, Krowiełąki, Leźno, Małkowo, Miszewo, Otomino, Pępowo, Piaski, Piekarnia, Rębiechowo, Skrzeszewo, Sytno, Żukowo.
Dzierżążno (druga strona), Pikarnia, Borowo, Sitno, oraz z Babiego Dołu 8 rodzin z dworca, i wybudowanie z wsi Borkowo.
Cały teren sołectwa Leźno oprócz czterech gospodarstw należących do Parafii Niestępowo
Dekret z dn. 06.10.1982 r. opublikowany w Orędowniku nr 9-10/1982 r.
Miejscowości: Babi Dół, Borkowo, Elżbietowo, Glincz, Lniska, Małkowo, Otomino, Pędowo, Rutki.
Żukowo - ulice: Abrahama, Armii Radz., Broniewskiego, Derdowskiego, Dolna, Dworcowa, Fenikowskiego, Gdańska, Gdyńska, Klasztorna, Konopnickiej, Kościerska, Kruczkowskiego, 22 Lipca, Łąkowa, Majkowskiego, 16 Marca, Mickiewicza, Mściwoja, 3 Maja, Nowotki, Orzeszkowej, Parkowa, Polna, Pożarna, Prusa, J.Z. Ptach, Sambora, Sawickiej, Sienkiewicza, Słowackiego, Świerczewskiego, Wasilewskiej, Wawrzyńskiego, Witosa, Wyspiańskiego.
Miejscowości: Glincz, Lniska, Małkowo, Otomino, Pępowo, Rutki.
Żukowo - ulice: 16 Marca, 3 Maja, Armii Krajowej, Abrahama, Broniewskiego, Chrobrego, Dąbrowskiego, Derdowskiego, Dolna, Dworcowa, Fenikowskiego, Gdańska, Gdyńska, Jadwigi i Zofii Ptach, Kardynała Wyszyńskiego, Klasztorna, Konopnickiej, Kościerska, Kruczkowskiego, Książąt Pomorskich, Legionów, Łąkowa, Majkowskiego, Mickiewicza, Mściwoja, Orzeszkowej, Parkowa, Polna, Pożarna, Prusa, Sambora, Sienkiewicza, Słowackiego, Witosa, Witosławy, Wyspiańskiego.
Małkowo (wieś i wybudowanie), Pępowo (wieś i wybudowanie) i Osady Plebańskie
Żukowo - ulice: Abrahama, Akacjowa, Armii Krajowej (bloki 2A, 17, 17A, 19, 19A), Ceynowy, Cyprysowa, Dambka, Dąbrowskiego, Derdowskiego, Fenikowskiego, Fredry, Gdyńska (od nr 26), Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kruczkowskiego, Książąt Pomorskich, Legionów, Lipowa, Łąkowa, Majkowskiego, 16 Marca, Orzeszkowej, Piłsudskiego, Prusa, Reja, Sieńkiewicza, Witosa, Witosławy, Wrzosowa, Wyspiańskiego.
Dekret z dn. 07.07.1999 r. opublikowany w Miesięczniku... nr 4-6/2000 r.
Babi Dół.
Dekret z dn. 21.06.2003 r. opublikowany w Miesięczniku... nr 10-12/2003 r.
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Babenthal - Babi Dół (Babidół) lub Babi Dół
Borkau (Borrowo) - Borkowo lub Borkowo
Borrowo - Borowo (wg Sł. 1880 r w par. Żukowo)
Czeczau - Cieciszewo (Czeczewo) (wg Słownika 1880 - par. Żukowo)
Seeresen (Meshau) - Dzierżążno (3) lub Dzierżążno (kaszub. Dzérzążno)Dzierżążno (Dzierzążno)
- Elżbietowo lub Elżbietowo
Neu Glintsch Glintsch - Glińcz Nowy (2.) lub Glincz (Glincz Nowy, Nowy Glincz) (wg Słownika 1881 - par. Żukowo)
Alt. Glintsch - Glińcz Stary (1.) (Glincz Stary, Stary Glincz) - integralna część wsi Glincz (wg Słownika 1881 - par. Żukowo)
- Krowiełąki
Exau Patrz też Exau] - Kczewo (tzw. Gapionka, Krzewa) (wg Słownika 1882 - par. Żukowo)
Gr. Klossau - Kłosowo
G. Lessen (Grose Lesin) - Lezno lub Leźno
Ellernitz Patrz też Ellernitz - Lniska lub Lniska (wg Słownika 1884 - par. Żukowo)
Lappin - Łapino lub Łapino Kartuskie (kaszub. – Kartësczé Łôpino) (Łapin, Lapin)
Mahlkau (Malkau) - Malkowy lub Małkowo (Malkowo)
- Markocin lub Markocin
- Martynek
Meshau (Mehsau, Mesow) - Mezowo lub Mezowo (Mezowa)
- Mąkocin (Mękocin)
Kl. Mischau - Myszewko lub Miszewko (Mniszewko, Miszewo Małe) (Do 31 grudnia 2015 integralne części Miszewka nosiły nazwy Dąbrowa Miszewska i Nowy Tuchom)
Gr. Mischau (Mnischau) - Myszewo lub Miszewo (wg Słownika 1885 - par. kat. Żukowo, par. ew. Przyjaźń) (Mniszewo Wielkie)
- Myszewska Dąbrowa
Nestempohl (Lichtenfeld) Patrz też Nestempohl - Niestępowo (wg Słownika 1888 - par. kat. Żukowo, par. ew. Przyjaźń)
Ottomin - Otomin lub Otomino (wg Słownika 1888 - par. kat. Żukowo, par. ew. Lublewo)
Pempau - Pępowo lub Pępowo (Pempowo) (wg Słownika 1887 - par. kat. Żukowo, par. ew. Przyjaźń)
- Piaski
Pechbude - Pikarnia (Piekarnia, Zdrójki)
Rheinfeld (Prisyesen, Reinfeld) Patrz też Rheinfeld (1) Kr. Karthaus Westpr. - Przyjaźń (Integralne części Przyjaźni noszą nazwy Glinna Góra, Mała Przyjaźń i Nowe Pole.) (wg Słownika 1888 - kościół ew. w miejscu; par. kat. Żukowo)
Ramkau - Rębiechowo lub Rębiechowo (Rambecove, Rambechovo) (wg Słownika 1888 - par. kat. Żukowo)
Krissau Adlig Patrz też Krissau - Skrzeszewo Szlacheckie (wg Słownika 1889 - par. Żukowo) (Skrzeszewo, Skrzeszewo Żukowskie)
- Stara Piła lub Stara Piła
Richthof - Sulmin lub Sulmin (Sulmino)
Zittno - Sitno lub Sitno (Sytno)
Fidlin - Widlin (wg Słownika 1881 - par. Potęgowo (Widlino)
żhttp://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XII/355 Tockarś Patrz też Tockar - Tokary lub Tokary (wg Słownika 1892 - par. Żukowo)
- Tokarskie Piece
- Nowe Tokary lub Nowe Tokary
Fidlin - Widlin (wg Słownika 1881 - par. Potęgowo (Widlino)
Zuckau Patrz też Zuckau - Żukowo (Stolpa, Suchow, Suchovia, Suckovia, Succau, Succaw, Succov, Sukaw, Sukov, Sucowe, Zucovia, Zuccovia, Szukow 1479, Żukow 15??)

Księża

Pracujący w parafii

1423 - 1446 - Ks. Knauer Jan Proboszcz, niefortunny reformator klasztoru i niedoszły sufragan włocławski
15?? - 15?? - Ks. Eden Jerzy Proboszcz, odicjał pomorski, zm. 1578
15?? - 15?? - Ks. Goryński Benedykt Proboszcz, kanonik poznański, autor kopiarza klasztornego i rewindykator majątków klasztornych zm. 1600
16?? - 16?? - Ks. Wskrzyński Aleksander Proboszcz, restaurator klasztoru, zm. 1632
16?? - 16?? - Ks. Mikołaj Sosnowicz Proboszcz, zm 1684
17?? - 1710 - Ks. Leyding Jan Proboszcz, konwertyka królewski i zarazem surogat gdański, zm. 1720
1781 - 1782 - Ks. Krzykowski Łukasz Jan Proboszcz i spowiednik zakonnic
1781 - 1782 - Ks. Piechowski Andrzej Wikariusz
1781 - 1782 - Ks. Becker Józef Wikariusz
18?? - 1845 - Ks. Hojnowski Franciszek Proboszcz ?
10.07.1907 - 1928 - Ks. Laffont Franciszek Proboszcz, ur. 11.03.1867 r. w Królewcu, św. 15.03.1891, poprz. proboszczem w Żarnówcu, dziekan dekanatu Gdańsk wzgl. Żukowo 1916-1928
01.01.1928 - 1928 - Ks. Malinowski Tadeusz Wikary, ur. 20.06.1898 w Radomnie pow. lubawski, św. 17.06.1923, poprz. wikary w Brodnicy, Gołubiu, prefektem przy szkole wydziałowej w Brodnicy i wikary w Chojnicach
1946 - 1948 - Ks. Radtke Józef Administrator, ur. 30.6.1900, św. 1925;
1947 - 19?? - Ks. Markowski Wacław Wikariusz
1948 - 1963 - Ks. Bystroń Józef Proboszcz; dziekan (1953-63) ur. 12.2.1906, św. 1930;
1949 - 19?? - Ks. Sieg Jan Duszpasterz (w Przyjaźni), kuratus, ur. 9.6.1889, św. 1913;
1957 - 19?? - Ks. Szwaba Franciszek Wikariusz
1963 - 19?? - Ks. Kraskowski Zbigniew Wikariusz, ur. 5.1.1938, św. 1960;
1968 - 19?? - vacat Proboszcz
1968 - 19?? - Ks. Baumgart Klemens Wikariusz, ur. 1.8.1917, św. 1947, ust. 1967;
1968 - 19?? - Ks. Błaszkiewicz Henryk Wikariusz, ur. 19.12.1936, św. 1959, mian. 1967;
1968 - 19?? - Ks. Urban Zygfryd Wikariusz, ur. 29.7.1944, św. 1968, mian. 1968;
1982 - 1987 - Ks. Człapa Stanisław Proboszcz, dr teol. (1983-), dziekan (1983-87), kapelan honor. JSw (1987-), 23.5.1938, 1961, 1982;
1982 - 1983 - Ks. Piesik Andrzej Wikariusz, 23.4.1955, 1981, 1982;
1982 - 1983 - Ks. Dolecki Jan Wikariusz, 18.6.1941, 1969, 1982;
1984 - 1987 - Ks. Lesner Henryk Wikariusz, 15.4.1949, 1984, 1984;
1986 - 1987 - Ks. Raszkowski Wojciech Wikariusz, 29.7.1961, 1986, 1986;
1988 - 1996 - Ks. Gackowski Stanisław Proboszcz, 28.10.1934, 21.12.1957, 1988; dziekan (1993-), inne funkcje: Schematyzm... str. 213 i Schematyzm... str. 247
1989 - 1996 - Ks. Buja Andrzej Wikariusz, 6.8.1956, 26.5.1985, 1989;
1989 - 19?? - Ks. Okroy Franciszek Ksawery Rezydent, kan. honor. Kap. Archikat. Gdańskiej i kan. honor. K.Kol. Chełmżyńskiej, 16.1.1908, 15.6.1935, 1989 (sch. 1993r !!
1991 - 1996 - Ks. Bigus Józef Rezydent, emeryt, kapelan JŚw;
1991 - 1996 - Ks. Baryła Ireneusz Wikariusz, 21.6.1963, 22.5.1988, 1991;
2009 - 2021 - Ks. Gackowski Stanisław Emeryt, Prałat
20?? - 20?? - Ks. Bradtke Ireneusz Proboszcz, Prałat
20?? - 20?? - Ks. Jaskułowski Tomasz Wikariusz
20?? - 20?? - Ks. Klajnys Adam Wikariusz
20?? - 20?? - Ks. Jeszka Adam Student, Pampeluna
2015 - 2021 - Ks. Sagan Krzysztof Proboszcz
2018 - 2021 - Ks. Silikowski Maciej Wikariusz
2019 - 2021 - Ks. Kowalewski Krystian Wikariusz

Powołania kapłańskie i zakonne

1??? - Ks. Goldstrom Kazimierz
1??? - Ks. Tandytko Stanisław
1??? - Ks. Trawicki Kazimierz
1??? - Ks. Gros Ryszard
1??? - Ks. Ławicki Tadeusz
1??? - Ks. Littwitz Adam
1??? - Ks. Gruba Wojciech
1??? - Ks. Ranachowski Damian
1??? - [[Ks.
 • Źródła:
Strona www parafii

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AAD Gdańsk.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1608 r.
- ślubów od 1661 r.
- zgonów od 1750 r.
- chrztów od 1848 r.
- ślubów od 1848 r.
- zgonów od 1848 r.
- chrztów od 1848 r.
- ślubów od 1848 r.
- zgonów od 1848 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1608-1703 (AAD Gdańsk W1777)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1703-1705
Brak danych
Księga chrztów 1705-1802 (AAD Gdańsk W1778)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1802-1804
Brak danych
Księga chrztów 1804-1830 (AAD Gdańsk W1779)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1831-1845 (AAD Gdańsk W1780)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1846-1860 (AAD Gdańsk W1781)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1861-1874 (AAD Gdańsk W1782)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1874-1902 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1894-1913 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić zakresy lat
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1901-1912 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić zakresy lat
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1913-1930 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1930-1945 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1945-1950 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1934-1951 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1902-1948 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1750-1845 (AAD Gdańsk W1783)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1846-1884 (AAD Gdańsk W1784)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1885-1925 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1925-1936
Brak danych
Księga ślubów 1936-1939 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1939-1945
Brak danych
Księga ślubów 1945-1957 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1750-1845 (AAD Gdańsk W1785)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1846-1868 (AAD Gdańsk W1786)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1869-1900 (AAD Gdańsk W1787)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1900-1919 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1919-1936 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1936-1945
Brak danych
Księga zgonów 1945-1974 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Księga cmentarna 1917-1942 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Księgi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Księga Apostolstwa Modlitwy 1???-1??? (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga Bractwa Trzeźwości 1???-1??? (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
- Sześć dokumentów oryginlnych pergaminowych z lat 1259-1457, odnoszących się do historii klasztoru żukowskiego. Dwa najstarsze są już drukowane, lecz wg kopii.
- Starożytny antyfonarz z XIV w. bardzo uszkodzony
- Status ecclesiae par. s. Johannis Bapt. żukovien. 1750 per joh. Bork.
- Regestrum causarum monasterii żukoviensis 1721
- Reguła i wizytacje z XVI i XVII w.
- Wizytacja śikorskiego z 1744 r. i druga z 1672 r.
- Kopiarz przywilejów klasztorn. G. Błędowskiego z 1596 r. i nast
- Martyrologium Romanum C. Baronjusza, zawier. nomina defunctorum
Czy się zachowały ?
- szpitala dla 2 kobiet
- Żywego Różańca
- Trzeciego Zakonu św. Franciszka
- Stowarzyszenia Młodzieży

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość