Świecie pow. Świecie - Parafia rz.-kat. pw. św. Andrzej Boboli

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Świecie pow. Świecie - Parafia rz.-kat. pw. św. Andrzej Boboli. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Świecie pow. Świecie - Parafia rz.-kat. pw. św. Andrzej Boboli o dokumencie.

Świecie pow. Świecie - Parafia rz.-kat. pw. św. Andrzej Boboli

łac.: Parohiae Brak danych
inne nazwy: do 1945 r. Parafia Świecie - pw. św. Stanisława; Parafia p.w. św. Andrzej Boboli i MB Szkaplerznej
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Adres: ul. Ogrodowa 2, 86-100 Świecie
 • Telefon: 52 333 02 41

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1198 r. - przed tym rokiem utworzono parafię
Nastąpiło to krótko po zaprowadzeniu chrześcijaństwa.
 • 1198 r. - pierwsza wzmianka o parafii grodowej i proboszczu
Do XIV w. nastąpiło wydzielenie innych parafii Ustalić jakie ?
 • 1338 r. - parafia wymieniona w dokumencie osadczym miasta
Kościół pw. NMP i św. Stanisława
W XVII w. Stwolno należy już do Parafii Święte Sprawa do wyjaśnienia
 • 1549 r. - ufundowano ? dzwon
 • 1550 r. - w połowie XVI w. dobudowano nawy i wieżę
Nie wspomina o kościele w Stwolnie.
Istniała szkoła parafialna.
Czy zachowały się akta ?
 • 1584 r. - kościół nosił wezwanie św. Stanisława i św. Mikołaja
 • 1602 r. - założono Bractwo św. Anny
W 1852 r. otrzymało nowy statut po czym upadło.
 • 1624 r. - ufundowano klasztor
Wprowadzenia bernardynów dokonał kanonik Jakub Piasecki, archidiakon i oficjał włocławski
 • 1637 r. - założono Bractwo Różańca św. (wg "Zarysu...")
Wg "Słownika..." w 1639 r.)
W 1928 r. podzielone na:
- oddział dla ojców i matek liczący ok. 200 członków
- oddział panien liczący ok. 150 członków
 • 1638 r. - założono Bractwo Literatów
Wg "Zarysu..." akta bractwa kończą się w 1872r.
Wg wizytacji Bpa Szaniawskiego bractwo literatów, inaczej nazywane bractwem Świętej Trójcy, zaaprobowane przez biskupa Macieja Łubieńskiego, posiadało własne uposażenie (nawet dla kapelana)
Świątynia murowana (z wieżą) p.w. św, Stanisława
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. I str 95 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1655 r. - kościół został zniszczony przez Szwedów
 • 16?? r. - odnowiono kościół
 • 1674 r. - powódź zatopiła kościół na wysokość 3 łokci
Zniszczeniu uległy książki kościelne.
Informuje iż dawniej istniał kościół w Stwolnie mający swoje wóki
Czy zachowały się akta ?
 • 1686 r. - istniały trzy szpitale parafialne
"Domek chorych" dla 5 ubogich.
"Wielki" liczył 12 ubogich.
"Mały" dla 5 ubogich.
Istniał murowany kościół parafialny pw. św. Stanisława
Istniało bractwo św. Anny, założone z zezwoleniem arcybiskupa lwowskiego Dimitra Solikowskiego i zaaprobowane przez władze diecezjalną
Były bractwa rzemieślnicze, czyli cechy, opiekujące się poszczególnymi ołtarzami w kościele i zamawiającymi swoje nabożeństwa sprawowane przez proboszcza lub wikariusza.
Proboszcz miał na swoje uposażenie dwa łany ziemi z łąkami, ponadto jeszcze jedną łąkę położoną wśród łąk zwanych Pieprzowe. Miał też meszne z wsi parafialnych.
Był specjalny fundusz dla kaznodziei z sum lokowanych na procent, tu wykazanych. Kaznodzieją był zakonnik z zakonu bernardynów.
Istniała plebania i osobny dom dla wikariusza (mieszkał tam stary kapłan ks. Dolecki Adam, dawny proboszcz ze Świecia, który zrezygnował z parafii.
Istniała szkoła - bardzo zniszczona. Mieszkało w niej dwóch wikariuszy, zakrystianin, który też uczył dzieci.
Organista był opłacany częściowo przez parafię, częściowo przez mieszczan.
Był też kantor - nie miał własnego uposażenia, utrzymywany był przez proboszcza
Istniały dwa przytułki
Proboszczem był ks. Czapski Walenty, kanonik poznański, rezydujący na miejscu, było też dwóch wikariuszy, a mianowicie ks. Porniewicz Stanisław i ks. Ciechowski Jakub
Dekret reformacyjny dla kościoła w Świeciu - wystawiony w Świeciu, bez podania daty (s. 132-136 /406-410/)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 189)
Posiadało przywilej miejski z 1725 r. i brewe papieża Klemensa XII z 1732 r.
Wg "Słownika..." założone w w 1733 r.
Brak informacji o liczebności w 1928 r.
 • 1??? r. - założono Bractwo św. Barbary dla rybaków
Brak danych o liczebności w 1928 r.
Kościół prawa patronatu królewskiego. Murowany, pod wezwaniem św. Stanisława, częściowo uszkodzony z powodu wylewu rzeki.
Istniały cztery bractwa: a mianowicie: Świętej Trójcy, Różańcowe, św. Izydora, św. Anny.
Istniały też liczne cechy rzemieślnicze, organizowane na wzór bractw religijnych.
Proboszcz ks. Behanl Wawrzyniec (był już stary), posiadł wikariusza, z którym spełniał posługi duszpasterskie. Kaznodzieją był jeden z zakonników bernardynów. Wikariusz ks. Maurzycki Jan
Wszystkich mieszkańców było ok 1160 osób, z czego jedną czwartą stanowili akatolicy. Było też 30 menonitów
Akatolicy, oprócz menonitów, chrzcili się i zawierali małżeństwa w parafii katolickiej.
Nawróconych za aktualnego proboszcza było 26 osób.
Uposażenie kościoła, prawdopodobnie razem z uposażeniem proboszcza, składało się z dwóch łanów ziemi i dziesięcin, czy innych powinności z wsi parafialnych
Istniał kościłó filialny w Świętem
Spis tabelaryczny funduszy kościoła parafialnego w Świeciu sporządzony na dzień 30 kwietnia 1725 r., na podstawie autentycznych dokumentów s. 676-681 oryginału
Szczegółowe opisy i wykazy dot. kościoła i parafii w oryginalnym protokole
Dekret reformacyjny dla kościoła w Świeciu i Świętem, s. 685-694 oryginału (Akta AD Pelplin, Sygn. G 56)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 243)
Akta w AD Pelplin sygn. G 62.
Kościół murowany z cegły, którego prezbiterium pochodzi z czasów krzyżackich, zaś nawa została zbudowana z fundacji [ Konopackich], pod wezwaniem św. Stanisława biskupa i męczennika.
Istniały bractwa: Świętej Trójcy, czyli literatów, założone przez bpa Macieja Łubieńskiego w 1638 r., św. Anny, Różańcowe i św. Izydora. Wszystkie bractwa posiadały uposażenie i przywileje (opisane w oryginale)
Rektorem kościoła w Świeciu i zarządcą w Sartowicach był ks. Maurzycki Jan.
Wikariuszem był ks. Witkowski Michał (od 1764)
W parafii byli luteranie i menonici, czyli anabaptyści. Ich powinności w stosunku do parafii świeckiej określała ugoda z 1725 r. zawarta przez ówczesnego prepozyta ks. Czapskiego Walentego Aleksandra, kanonika poznańskiego.
Do parafii należały kościoły w Sartowicach i Świętem. Była też dawniej świątynia we wsi Michale.
Oryginał księgi zawiera szereg opisów, wykazów itp dotyczących kościoła i parafii
Dekret reformacyjny, k. 51-55 oryginału.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 123)
 • 1??? r. - założono Bractwo św. Rocha dla bednarzy
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1??? r. - założono Bractwo św. Rozalii dla rzeźników
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1??? r. - założono Bractwo św. ap. Piotra i Pawła dla kowali
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1774 r. - ufundowano ? drugi dzwon
 • 1795 r. - założono Bractwo Opatrzności Boskiej dla garncarzy
Istniało do 1827 r.
 • 1819 r. - 9 września wg charakterystyki sporządzonej w parafii do ,,Status kościołów i beneficjów dekanatu świeckiego w 1819 r." (Status ecclesiarum et beneficiorum Decanatus Svecensis anno 1819)
Kościół murowany pod wezwaniem św. Stanisława biskupa i męczennika
Kościół nie miał zapisanej ziemi, ale było wiele zapisów na różnych dobrach (wymienione w oryginale)
Cmentarz (grzebalny) dawniej przy kościele, a ówcześnie na przedmieściu, ogrodzony - dla samych katolików.
Proboszcz miał dwa łany ziemi.
Dom plebański o pięciu pomieszczeniach.
Proboszcz, a właściwie zarządca, ks. Prądzyński Józef. Był przy parafi i notariusz Jan Berenta, świ. w 1818 r. Wikariusz ks. Krokowski Jozafat.
W parafii było 1500 katolików
Istniał szkola - ok. 100 uczniów
Na przedmieściu, obok klasztoru bernardynów, był szpital i dom dla chorych.
Akta w AD Pelplin sygn G 82
Patrz: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 261 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Na str. 607/856 jest doprecyzowanie informacji o przyłączeniu tego obszaru do kościoła filialnego w Sartowicach.
 • 1859 r. - założono Bractwo Trzeźwości
Dokument afiliacyjny z dn. 11.04.1859 r.
Upadło prawdopodobnie wraz ze zniesieniem Starego miasta rok ?.
 • 1863 r. - założono szpital dla 8 ubogich
Powstał z połączenia "Wielkiego Domu Chorych" z "Dużym" i "Małym" szpitalem.
Parafia liczyła 4407 dusz.
 • 1869 r. - w dn. 2 stycznia założono Towarzystwo Pań św. Wincentego a Paulo
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1880 r. - założono ? Bractwo Szkaplerza św.
Statut z dn. 04.06.1897 wzgl. 20.02.1880 r.
Upadło prawdopodobnie wraz ze zniesieniem Starego miasta rok ?.
 • 1889 r. - wg "Słownika..." parafia liczyła 5270 dusz.
 • 1891 r. - rozpoczęto budowę kościoła murowanego
Była to świątynia wspólnoty protestanckiej wyznania ewangelicko-augsburskiego.
 • 1897 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1904 r. - dokonano renowacji kościoła
 • 1??? r. - założono ochronkę dla dzieci
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1??? r. - założono Konferencję Męską św. Stanisława biskupa
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1??? r. - założono Konferencję Żeńską Matki Boskiej Świeckiej
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 19?? r. - założono Sodalicję Mariańską Meską i Żeńską
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej w Świeciu i Sartawicach
W 1928 r. liczyło 106 członków.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej w Świeciu i Przechowie
W 1928 r. liczyło 70 członków.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało (bez wojska i pacjentów zakładu psychjatrycznego):
- katolików Polaków 10566
- niekatolików (menonici i adwentyści) Polaków 10
- katolików Niemców 21
- niekatolików (menonici i adwentyści) Niemców 2542
- żydów 79
- prawosławnych 50
- katolików (razem z wojskiem i pacjentami zakładu) 13268
Komunikujących było 7648 dusz.
Dekret z dn. 10.06.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 7/1937 r.
 • 1945 r. - w wyniku działań wojennych zniszczeniu uległa Stara Fara
 • 1945 r. - kościół poewangelicki z 1897 r. został przejęty przez katolików
W Spisie podana jest informacja: Kościół farny pw. św. Stanisława (zniszczony), kościół nowofarny (poewangelicki) pw. św. Andrzeja Boboli. Informacja ta została powtórzona w Spisie... str. 106 z 1949 r. W kolejnych spisach figuruje wezwanie św. Andrzeja Boboli.
Nowa parafia czy zmiana siedziby i wezwania ?
Istniał też kościół poklasztorny p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
Dawny kościół parafialny p.w. św. Stanisława i kościół poklasztorny p.w. Niepokalanego Poczęcia wymieniane są w spisach z 1963 r. i 1969 r
 • 1970 r. - w dn. 1 lipca przy kościele pobernardyńskim ustanowiono "Rektorat" (wg dekretu z dn. 14.02.1974 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku
przekształcono w Parafię Świecie - Niepokalanego Poczęcia NMP
Dekret z dn. 14.02.1974 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-3/1974 r.
Dekret z dn. 06.02.1984 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-2/1984 r.
Dekret z dn. 10.02.1990 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-3/1990 r.
Kościół filialny Sartowice (1747 - 01.04.1957)
Patrz strona Parafii Sartowice
Kościół filialny Świecie - MB Fatimskiej (12 Pułk Radioliniowo-Kablowy) (1999 - nadal)
Nie występuje na stronie diecezji. Sprawa do wyjaśnienia
 • 1999 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 299) i wg kolejnych spisów do 2007 r. funkcjonował kościół filialny MB Fatimskiej - Świecie.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
 • Patrz też:
Strona: Świecie - Cmentarz Parafialny Stary - Nieobecni.com.pl
Strona: Zapomniane cmentarze gminy Świecie
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Przechowo, Kozłowo, Sulnowo, Sulnówko, Skarszewo, Zdzikowy, Czaple, Czapełki, Wiąg, Morsk.
Przechowo i folwark Przechowo, Przechówko, Kozlowqo folwark Kozłowo, Skarszewy, Sulnowka, Sulnowo, Zdzikowy, Wiąg, Czaple, Czapelki, Marzy, Michale, Stwolno, Stwolenko, Morsk, osady młyńskie Przechowo, Kozłowo i Skroba, Święte Wielkie, Sartawice, Sartawiczki, osada młyńska Święte
Przechowo, folwark i osada młyńska Przechowo, Solnowka, Stolno, Skarszewy, Kozłowo i osada młyńska, dwór Sartowice, CzapleWielkie, Morska, Bratwin, Stolno Polskie, Stolno Niemieckie, Michale, Wiąg, Marzy Nowe, Marzy Stare, osada młyńska Święta, Mniszek,
Miasto Świecie i wsie: Przechowo, Przechówko, Kozłowo, Skarszewy, Sulnowko, Sulnowo, Mursk, Czaple Wielkie, Czaple Małe, Wiąg, Stwolno Polskie, Dziewięć Włók, Stwolno, Bratwin, Ostrow, Sarławicem, Michale, Święte Małe, Święte Wielkie, Marzy Nowe, Marzy Stare, Miszek, Nowa Kolonia, Dzikowo, Kempa Surowa, Nowodobre, Rypa Jedwabka
 • 1819 r. - 9.09. wg charakterystyki sporządzonej w parafii do ,,Status kościołów i beneficjów dekanatu świeckiego w 1819 r." (Status ecclesiarum et beneficiorum Decanatus Svecensis anno 1819) do parafii należały:
Przechowo, Orzechówko, Morsk, Gungen, Solnowo, Solnówko, Ostrowo, Kozłowo, Skarszewy, Dziki, Czaple, Czapelki.
Ernestwo, Głogówko, Jedwabka Kępa, Kozłowo, Morsk, Nowe Dobro, Ostrowo, Przechowo, Przechówko, Skarszewko, Skarszewo, Sulnowo, Sulnówko, Świecie, Wiąg, Żurawia Kępa.
Dla kościoła filialnego w Sartowicach brak danych.
Bekierzyce, Dziki, Dzikowo, Ernestowo, Głogówko Król., Głogówko Miejskie, Konopat, Kozłowo, Marjanki, Mniszek, Morsk, Nowedobro, Ostrów Świecki, Przechowo, Przechówko, Skarszewko, Skarszewy,Sulnowo, Sulnówko, Świecie, Wyrwa, Żurawia Kępa.
Kościół filialny w Sartowicach
Patrz Parafia Sartowice
Bratwin Stare Marzy, Nowe Marzy, Michale, Mniszek, Polskie Stwolno
Dekret z dn. 18.12.1933 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1934
Przechowo, Kozłowo, Przechówko, Mały Konopat.
Dekret z dn. 10.06.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 7/1937 r.
Z osiedla kolejowego Bedlenki domy i budkę strażniczą 21, gdzie mieszka obecnie Nadarzyński Jan i Glaza Marian, zapisane jako własność PKP w księdze gruntowej Belno Art. 3 tom 1 karta 5, dalej dwa budynki mieszkalne na stacji Bedlenki, zabudowania stacyjne i strażnicze nr 100, w których mieszkają Górnowiczowie, Kalinowscy, Lisewski Jan, Litkowie, Senscy, Chyrkowie i Konarski Franciszek. Zabudowania te są również zapisane jako własność PKP Skarszewy Art. 2 tom 1 karta 12. Ponadto gospodarstwo rolne, którym zarządza Jagodziński Franciszek, oddalone ok. 30 metrów od budynków PKP, zapisane Skarszewy Art. 18, tom 21 karta 13 (własność Lorenza Gustawa)
Dekret z dn. 19.10.1939 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1938 r.
Czapelki, Dziewięć Włók, Grabowiec, Sartowice-Górne, Sartowice-Dolne, Święte, Wiąg, Wiąskie Piaski, Wielkie Stwolno
Wcześniej miejscowości te podlegały kościołowi filialnemu.
Czaple, Dziki, Ernestowo, Marianki, Morsk, Skarszewo, Sulnowo, Sulnówko, Świecie n. Wisłą, Żurawia Kępa.
 • 1971 r. - w dn. 18 kwietnia do Parafii Świecie - Niepokalanego Poczęcia NMP przekazano miejscowości (wg dekretu z dn. 14.02.1974 r.):
Część ulic i wiosek w północnej części miasta Świecie.
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
 • 1974 r. - w dn. 1 marca do Parafii Świecie - Niepokalanego Poczęcia NMP przekazano miejscowości:
Miejscowości: Czaple, Dziki, Ernestowo, Morsk, Skarszewy, Sulnowo, Żurawia Kepa.
Świecie - płn.-wsch. część miasta o następującym określeniu granic, które w mieście przebiegać będą po obu stronach ulic: Łącznie ze Starym Miastem granica biec będzie ul. Sądową, ul. Szkolną, obejmie cały Plac Gen. Świerczewskiego, ul. Batorego z wyłączeniem Placu 1 Maja, ul. Mestwina do końca tj. do "Rolnika", następnie przechodząc przez ul. Armii WP (E 16) obejmie ul. Armii Czerwonej i ul. Kościuszki z całym Osiedlem Kościuszki i kierując się na ul. Laskowicką aż do szosy Laskowickiej obejmie Wybudowanie pod Czaple.
Dekret z dn. 14.02.1974 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-3/1974 r.
Przy ul. Armii W.P., położone w kierunku Bydgoszczy po obydwu stronach począwszy od ul. Żwirki i Wigury aż do granicy Parafii Świecie - Chrystusa Króla
Dekret z dn. 06.02.1984 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-2/1984 r.
Cała ul. Wodna, ul. Mickiewicza po obu stronach wraz z Alejami, ul. Marchlewskiego po obu stronach oraz cała ul. Pocztowa.
Miejscowości: Czaple, Dziki, Ernestowo, Marianki Górne, Sulnowo, Sulnówko, Skarszewo.
Świecie - ulice: I Armii Wojska Polskiego, Brzechwy, Budowlanych, Chmielniki, Chopina, Dąbrowskiej, Gałczyńskiego, Gimnazjalna, Klasztorna, Kochanowskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Kraszewskiego, 22 Lipca, 10 Lutego, Mickiewicza, Młyńska, Nałkowskiej, Ogrodowa, Okrężna, Orzeszkowej, Parkowa, pl. 1 Maja, Polna, Południowa, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Waryńskiego, Zapolskiej, Żeromskiego.
Miejscowości: Czaple, Dziki, Ernestowo, Marianki Górne, Sulnowo, Sulnówko, Skarszewo.
Świecie - ulice: Brzechwy, Budowlanych, Chmielniki, Chopina, Dąbrowskiej, Duży Rynek, Gałczyńskiego, Gimnazjalna, Klasztorna, Kochanowskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Kraszewskiego, 10 lutego, Mickiewicza, Młyńska, Nałkowskiej, Ogrodowa, Okrężna, Orzeszkowej, Parkowa, Polna, Południowa, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Tuwima, Św.Wincentego, Zapolskiej, Żeromskiego.
 • 1995 r. - w dn. 15 stycznia do Parafii Świecie - pw. św. Józefa przekazano miejscowość:
Sulnówko 86 i 87
Dekret z dn. 05.01.1995 r. opublikowany w Miesięczniku nr 1/1995.
 • 1996 r. - w dn. 25 marca do Parafii Świecie - pw. św. Józefa przekazano miejscowość:
- posesja przy ul. Żwirki i Wigury 2
Dekret z dn. 08.03.1996 r. opublikowany w Miesięczniku nr 4/1996.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 223) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Miejscowości: Czaple, Dziki, Ernestowo, Sulnowo, Sulnówko, Skarszewo.
Świecie - ulice: Aleje Jana Pawła II, Brzechwy, Chmielniki, Chopina, Dąbrowskiej, Duży Rynek, Gałczyńskiego, Gimnazjalna, Klasztorna, Kochanowskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Kraszewskiego, 10 lutego, Mickiewicza, Młyńska, Nałkowskiej, Ogrodowa, Okrężna, Orzeszkowej, Parkowa, Polna, Południowa, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Tuwima, Św.Wincentego, Wojska Polskiego, Zapolskiej, Żeromskiego.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 314) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 319) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Miejscowości: zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 327) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 338) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Miejscowości: Czaple, Dziki, Ernestowo, Sulnowo, Sulnówko, Skarszewo.
Świecie - ulice: Aleje Jana Pawła II, Brzechwy, Chmielniki, Chopina, Dąbrowskiej, Duży Rynek, Gałczyńskiego, gen. Hallera, Gimnazjalna, Klasztorna, Kochanowskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Kraszewskiego, 10 lutego, Mickiewicza, Młyńska, Nałkowskiej, Ogrodowa, Okrężna, Orzeszkowej, Parkowa, Polna, Południowa, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Tuwima, Św.Wincentego, Wojska Polskiego, Zapolskiej, Żeromskiego.
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 345) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 344) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 346) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Miejscowości: Czaple, Dziki, Ernestowo, Sulnowo, Sulnówko, Skarszewo.
Świecie - ulice: Aleje Jana Pawła II, Brzechwy, Chmielniki, Chopina, Dąbrowskiej, Gałczyńskiego, Gimnazjalna, Klasztorna (numery parzyste od 2 do 16, numery nieparzyste od 1 do 21), Kochanowskiego, Kopernika, Krasickiego, Kraszewskiego, 10 lutego (numery parzyste od 1 do 12, numery nieparzyste od 1 do 13), Mickiewicza (od numeru 13 do końca ulicy), Młyńska, Nałkowskiej, Ogrodowa, Okrężna, Orzeszkowej, Parkowa, Polna, Południowa, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Tuwima, Św.Wincentego, Wojska Polskiego (numery parzyste od 78 do 112, numery nieparzyste od 83 do 139), Wyzwolenia, Zapolskiej, Żeromskiego.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Beckersitz - Bekierzyce (Piekary)
Gr. Czappel (Gr. Zappeln) - Czaple (Czapelki Pol. i Czapelki Niemieckie) lub Czaple
- Dziki (Zdziki 1682)
- Dzikowo (Zdzikowy 1469, Zdzikowo)
Ernsthof - Ernestowo (Ernestwo, Nowy folwark) lub Ernestowo
Glugowko - Głogówko
Königl.-Glugowko - Głogówko Król. lub Głogówko Królewskie
Andreashof - Grabowiec (Grabowiec nlś)
Städtisch-Glugowko - Głogówko Miejskie
Jedwabkerkampe (Kranichfelde) - Jedwabka (Jedwabka Kępa)
Dt. Konopath Patrz też Deutsch, Klein Deutsch, Polnisch - Konopat lub Polski Konopat
Koslowo - Kozłowo (Costlaw 1415) lub Kozłowo
Marienhoehe (2.) (Marienhöhe) - Marjanki lub Marianki
Mischke - Mniszek (Messek, Mniszki, Miszek, Myszka) lub Mniszek
Morsk - Morsk (Morske 1415, Moersky 1424, Mursk 1785) lub Morsk
Neugut (Neuguth) - Nowe Dobro (Nowedobro) lub Nowe Dobra
- Ostrowo
Ehrenthal (Ostrower Kaempe) - Ostrowska Kępa i Świecki Ostrów (Ostrów Świecki, Ostrowska kępa)
Schönau (Schoenau) - Przechowo (Przechow 1338, Przechau 1410, Pezechaw 1415, Pczechaw) lub Przechowo
Wintersdorf - Przechówko lub Przechówko
Skarczewko - Skarszewko (folwark do Sakrszewa; Skarzewick 1773)
Skarschewo - Skarszewo (Carsowo i Carssovo 1239, Karsowo 1245, Skarszowo 1303, Karschaw 1415, Skarszewy 1606) lub Skarszewo
Alt Marsau - Stare Marzy
Sullnowo - Sulnowo (Solnow 1400, Solnaw 1424, Solnowo 1565) lub Sulnowo
Sullnowko (Sulnau) - Sulnówko (Solnaw 1400, Sulna 1436, Solnowa 1565, Sulinowko 1649, Sulnowka 1749) lub Sulnówko
Schwetz Patrz też Schwetz (2) Weichsel - Świecie (Zwece 1198, Swez i Sweze 1238, Swece 1267, Swecze i Swezce 1287, Swecz 1275, Swecza i Swecze 1292, Swiecze 1493, 1534, 1566, 1583, Zvece, Sueche, Swetz, Świecie n/Wisłą, Świecie nad Wisłą)
Jungen - Wiąg lub Wiąg
- Wyrwa lub Wyrwa
Kranichsfelde (Surawer-Kaempe) - Żurawia Kępa
 • Inne źródła:
Dz. U. Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej Rozporządzenie w przedmiocie nazw miejscowości powiatu świeckiego.

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

11?? - 1198 - Ks. Wilhelm Proboszcz
12?? - 1260 - Ks. Stefan Kapelan
12?? - 1264 - Ks. Otto Kapelan
12?? - 1266 - Ks. Heymo Kapelan kość. NMP
12?? - 1267 - Ks. Ratzlaus Pleban
1267 - 12?? - Ks. Heimo Pleban
12?? - 1267 - Ks. Meynard Kapelan i notariusz Mestwina
12?? - 1273 - Ks. Theodatus Plebanus
12?? - 1274 - Ks. Herman Pleban
1274 - 12?? - Ks. Teodoryk Pleban
12?? - 1283 - Ks. Teodoryk Kapelan nadworny
12?? - 1283 - Ks. Timislaus Kapelan nadworny
12?? - 1283 - Ks. Lambert Kapelan nadworny
12?? - 1292 - Ks. Tomislaus Kapelan
12?? - 1293 - Ks. Jan Pleban
12?? - 1294 - Ks. Teodor Kapelan Mestwina
12?? - 1294 - Ks. Walradue Kapelan Mestwina
12?? - 1294 - Ks. Audacianus Kapelan Mestwina
12?? - 1294 - Ks. Albert Kapelan Mestwina
12?? - 1295 - Ks. Jaśko ????
13?? - 1369 - Ks. Piotr Pleban
16?? - 1611 - Ks. Juzdzy (Jyzdzy) Jan Proboszcz
1611 - 1634 - Ks. Rynkowski Wawrzyniec Proboszcz
1634 - 1649 - Ks. Prusakowski Tomasz Proboszcz
1654 - 1670 - Ks. Siedlecz-Zawodzki Albert Proboszcz
1670 - 1676 - Ks. Sądkowski Walenty Proboszcz
1676 - 16?? - Ks. Dolecki Adam Franciszek Proboszcz
1676 - 16?? - Ks. Kukliński Mikołaj Wikary
1676 - 16?? - Ks. Słaboszeski Jan Wikary
16?? - 1686 - Ks. Czapski Walenty Proboszcz, kanonik !!!
1711- 17?? - Ks. Dolecki Adam ????
1708 - 1730 - Ks. Czapski Walenty Aleksander Proboszcz
1730 - 17?? - Ks. Behm (Behme) Wawrzyniec Proboszcz
17?? - 1765 - Ks. Trochowki Bartłomiej Proboszcz
17?? - 1773 - Ks. Maurzycki Stanisław Jan Proboszcz
1787 - 1795 - Ks. Bartholtz Antoni Proboszcz
1795 - 1819 - Ks. Prądzyński Józef Zarządca (Proboszcz), oficjał świecki od 1795 r.
18?? - 1848 - Ks. Kalicki Józef Proboszcz
18?? - 1849 - Ks. Jasiński Ignacy Proboszcz
1884 - 1910 - Ks. Block Józef Proboszcz, zm. 1910 r.
1911 - 1928 - Ks. Konitzer Paweł Proboszcz
1925 - 1928 - Ks. Prabucki Alojzy Wikary
1925 - 1928 - Ks. Grzemski Józef Pobyt na urlopie
1927 - 1928 - Ks. Lehmann Jan Teodor Wikary
1927 - 1928 - Ks. Dunajski Maksymilian Katecheta
1927 - 1928 - Ks. Dunajski Maksymilian Prefekt
193? - 193? - Ks. Krause Stanisław Wikary
1945 - 1948 - Ks. Krause Stanisław Administrator
1946 - 19?? - Ks. Małkiewicz Józef Wikariusz
1946 - 19?? - Ks. Nastróżny Edmund Prefekt
1946 - 1949 - Ks. Radziński Antoni Wikariusz i kapelan
1948 - 1985 - Ks. Kossak-Główczewski Leon Proboszcz
1948 - 19?? - Ks. Pokojski Bernard Wikariusz
1948 - 19?? - Ks. Pokojski Bernard Prefekt
1949 - 19?? - Ks. Burtschik Jan Kapelan
1953 - 19?? - Ks. Swobodziński Józef Wikariusz
1953 - 19?? - Ks. Zakrzewski Jan Wikariusz, ur. 13.8.1921, św. 1950;
1953 - 19?? - Ks. Radziński Antoni Prefekt
1958 - 19?? - Ks. Frankenstein Edmund Wikariusz, kapelan (1958-)
1958 - 19?? - Ks. Frankenstein Edmund Kapelan
1958 - 1963 - Ks. Kosz Jerzy Wikariusz, ur. 6.11.1929, św. 1955;
1958 - 19?? - Ks. Chylewski Henryk Tadeusz Wikariusz
1961 - 1967 - Ks. Ebertowski Włodzimierz Wikariusz
1963 - 1967 - Ks. Borysiak Jerzy Wikariusz, 16.2.1935, św. 1959
1967 - 1969 - Ks. Trella Zygmunt Wikariusz
1975 - 1983 - Ks. Skonieczka Stanisław Wikariusz
1976 - 1983 - Ks. Maliszewski Stefan Antoni Wikariusz
1982 - 1983 - Ks. Rejmak Witold Wikariusz
1982 - 1983 - Ks. Romańczuk Karol Rezydent, emeryt
1983 - 1987 - Ks. Wałdowski Edward Wikariusz
1985 - 1988 - Ks. Nykiel Jan Proboszcz, 18.5.1932, 1957
1987 - 1999 - Ks. Guzek Roman Rezydent
1988 - 2009 - Ks. Pełech Ryszard Proboszcz
1990 - 1991 - Ks. Dampc Zenon Wikariusz
1990 - 1991 - Ks. Wolano Kazimierz Wikariusz
1990 - 1991 - Ks. Nierzwicki Edmund Rezydent
1991 - 1992 - Ks. Nierzwicki Edmund Wikariusz
1992 - 1992 - Ks. Klawikowski Mirosław Wikariusz
1992 - 1995 - Ks. Fierek Janusz Wikariusz
1995 - 1998 - Ks. Wiśniewski Wiesław Wikariusz
1997 - 1999 - Ks. Osowski Andrzej Wikariusz
1998 - 1998 - Ks. Góral Janusz Wikariusz
1998 - 2001 - Ks. Śliż Jerzy Wikariusz
1999 - 2004 - Ks. Labudda Marek Wikariusz
2002 - 2004 - Ks. Wenta Waldemar Wikariusz
2005 - 2008 - Ks. Spychalski Jacek Wikariusz
2005 - 2006 - Ks. Kujawa Arkadiusz Wikariusz, ur. 26.11.1969, św. 1994;
2006 - 2009 - Ks. Kaleta Marek Wikariusz
2009 - 2011 - Ks. Ostasz Krzysztof Wikariusz
2009 - 2011 - Ks. Zimny Tomasz Wikariusz
2009 - 2021 - Ks. Patoleta Bogusław Stanislaw Proboszcz
20?? - 20?? - Ks. Wandtka Tadeusz Wikariusz
2012 - 2014 - Ks. Kubiak Jarosław Wikariusz, ur. 14.1.1978, św 2004; Konflikt
2013 - 2014 - Ks. Wałdoch Piotr Wikariusz
2020 - 2021 - Ks. Kleist Bartosz Wikariusz; św. 2008 Pelplin;
2020 - 2021 - Ks. Stalkowski Krystian Wikariusz; św. 2009 Pelplin;Diec. duszp. Osób niesłysz.
Uwaga
- wg "Słownika..." str. 657 kapelani byli związani z kościółkiem NMP Spraw do wyjaśnienia
-dodano informacje ze strony www diecezji

Powołania kapłańskie i zakonne

1??? - Ks. Szysz Zbigniew
1??? - Ks. Srebrzyński Andrzej
1??? - Ks. Felski Wiesław
1??? - Ks. Matusik Michał
1??? - Ks. Kowalski Sebastian
1??? - br. Srebrzyński Zbigniew CFCI
 • Listę powołań uzupełniono w oparciu o stronę www diecezji

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów 1672-1692, 1711-1775 i od 1784
- ślubów 1643-1647 i od 1734
- zgonów od 1734 r.
- chrztów od 1875 r.
- ślubów od 1875 r.
- zgonów od 1875 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1511 - W 1522,
tj. 12 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Indeks chrztów 1829-1877 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1672-1692
Brak danych
Księga chrztów 1692-1711
Brak danych; wg "Zarysu..." istniała jeszcze w 1928 r.
Księga chrztów 1711-1775
Brak danych
Księga chrztów 1775-1784
Brak danych; wg "Zarysu..." istniała jeszcze w 1928 r.
Księga chrztów 1784-1800
Brak danych
Księga chrztów 1800-1828 (AD Pelplin W 1511)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1829-1850 (AD Pelplin W 1512)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1512 wegen früherer Wasserschäden teilw. nicht mehr lesba
W 1512 z powodu wcześniejszych zalania, niektóre z nie więcej ponownej aukcji
Księga chrztów 1850-1854 (AD Pelplin W 1513)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1512 wegen früherer Wasserschäden teilw. nicht mehr lesba
W 1512 z powodu wcześniejszych zalania, niektóre z nie więcej ponownej aukcji
Księga chrztów 1855-1869 (AD Pelplin W 1514)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1870-1877 (AD Pelplin W 1515)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1877-1950 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1643-1647
Brak danych; wg "Zarysu..." istniała jeszcze w 1928 r.
Księga ślubów 1647-1734
Brak danych
Księga ślubów 1734-1800
Brak danych; wg "Zarysu..." istniała jeszcze w 1928 r.
Księga ślubów 1800-1854 (AD Pelplin W 1516)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1512 wegen früherer Wasserschäden großenteils. nicht mehr lesba
W 1512 w dużej mierze z powodu wcześniejszych zalania. nie tabulogramów
Księga ślubów 1855-1874 (AD Pelplin W 1517)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1875-1952 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1734-1792
Brak danych; wg "Zarysu..." istniała jeszcze w 1928 r.
Księga zgonów 1792-1818 (AD Pelplin W 1518)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1512 wegen früherer Wasserschäden großenteils. nicht mehr lesba
W 1512 w dużej mierze z powodu wcześniejszych zalania. nie tabulogramów
Księga zgonów 1819-1854 (AD Pelplin W 1519)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1854-1868 (AD Pelplin W 1522)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1855-1862, 1868-1873 (AD Pelplin W 1520)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić lukę w zakresie lat
- Duplikat poprzedniej księgi?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1873-1874 (AD Pelplin W 1521)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1875-1997 (w parafii) (wpisy po 1961 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisć księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.
Księga zgonów ewngel. 1945-1945 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Docelowo przenieść do par. ewangelickiej
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 331/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Świeciu.
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD w zaobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl.

Pozostałe księgi i dokumenty

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało:
- Acta scabinalia civitatis Svecensis 1684-1691, 1701-1708
- Akta konsystorskie oficjała bydgoskiego 1611, 1616, 1622, 1629, 1630, 1636, 1648-1652.
- Archiwum conventus Svecensis 1624-1808
- Regula et vita fratrum minorum, descr. 1768
- Confraternitas s. Francisci w Świeciu 1627-1818
- Confraternitas Immaculatae Virg. Mariae 1674-1781
Czy się zachowały ?
- Bractwa św. Anny
- Bractwa Różańca św. - oddział dla ojców i matek
- Bractwa Różańca św. - oddział panien
- Bractwa Literatów
- Bractwa św. Izydora - dla robotników
- Bractwa św. Barbary - dla rybaków
- Bractwa św. Rocha - dla bednarzy
- Bractwa św. Rozalii - dla rzeźników
- Bractwa św. ap. Piotra i Pawła - dla kowali
- Bractwa Opatrzności Boskiej - dla garncarzy
- Bractwa Trzeźwości
- Szpitala dla 8 ubogich
- Towarzystwa Pań św. Wincentego a Paulo
- Bractwa Szkaplerza św.
- Ochronki dla dzieci
- Konferencji Męskiej św. Stanisława biskupa
- Konferencji Żeńskiej Matki Boskiej Świeckiej
- Sodalicji Mariańskiej Meskiej i Żeńskiej
- Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w Świeciu i Sartawicach
- Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej w Świeciu i Przechowie

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Świecie:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1779/0 Urząd Stanu Cywilnego Świecie.
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgoszcz mikrofilmy ksiąg USC Świecie:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość